Obsah

O soutěži 1
Termíny soutěže 1
Porota 2
Fotografie místa 6

Architektonická soutěž o návrh

Předmětem architektonické soutěže je řešení areálu bývalé Sokolovny v Rokycanech – budova č.p. 208 na p.č.st. 600 v k.ú. Rokycany. Architektonicko-urbanistickým řešením by mělo vzniknout nové kulturní centrum města.

Účastníci soutěže by měli předložit návrh řešení celého areálu a jeho okolí jenž je specifikován v podkladu P.02. Areál bývalé sokolovny se svými všemi přístavbami a dostavbami slouží svému nebo podobnému účelu již velice dlouhou dobu a existuje zde v místě tradice a silný potenciál. Vzhledem k různému stavu objektů a architektonické hodnotě je třeba důkladně zvážit všechny výhody a nevýhody možných řešení, rozhodnout o jejich začlenění, úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Výsledkem by měl být návrh vytvoření nového Kulturního centra.

Nové centrum kultury města Rokycany by se mělo stát místem celoměstského a okresního významu. Vzhledem k tomu by zde mohla vzniknout architektonická dominanta města.

Na místo jsou kladeny provozní nároky a požadavky, které mají být soutěží splněny. Jejich řešení však mohou být transformovány a vylepšeny což povede k lepšímu výsledku.

1.

Vyhlášení architektonické soutěže

Soutěž byla zahájena dne 29. 10. 2020, zveřejněním ve věstníku veřejných zakázek. Architektonická soutěž revitalizace objektů Sokolovny v Rokycanech získala regulérnost ČKA číslo jednací: 680-2020/DM/Ze.

2.

Prohlídka místa

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 24. 11. 2020. Účastníci soutěže si budou moci prohlédnout interiér budovy a dvůr. Ostatní prostor okolo staveb je veřejně přístupný. Soutěžící budou vpuštěni do objektu k samostatné prohlídce.

3.

Prohlídka místa

Druhá prohlídka soutěžního místa proběhne dne 10. 2. 2020. Účastníci soutěže si budou moci prohlédnout interiér budovy a dvůr samostatně po vpuštění do budovy. Ostatní prostor okolo staveb je veřejně přístupný. Soutěžící budou vpuštěni do objektu k samostatné prohlídce.

4.

Dotazy účastníků

V průběhu soutěže mohou účastnící pokládat dotazy a to výhradně pomocí elektronického nástroje dle soutěžních podmínek. Do elektronického nástroje po potřeba se registrovat - doporučujeme registraci provést v předstihu. Poslední dotazy je možné podat nejpozději 14 dnů před termínem odevzdání.

5.

Odevzdání soutěže

Termín odevzdání soutěže je 15. 3. 2021 Pro regulérně odevzdanou soutěž je potřeba odevzdat všechny dokumenty jak v listinné podobě, tak elektronicky dle soutěžním podmínek.

6.

Hodnotící zasedání poroty

Po odevzdání soutěžních návrhů zasedne porota k hodnocení návrhů. Průběh hodnotícího zasedání a hodnocení poroty bude účastníkům k dispozici v zápise ze zasedání.

7.

Vyhlášení výsledků a JŘBU

Výsledky soutěže musí schválit rada města Rokycany příslušným usnesením. Následně bude prostřednictvím elektronického nástroje zveřejněno oznámení o výběru dodavatele. Výherce soutěže bude vyzván k jednacímu řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU), jehož cílem je uzavřít mezi objednatelem a zpracovatelem smlouvu o dílo.

8.

Vernisáž

Všechny soutěžní návrhy si budete moct prohlédnout na vernisáži. Termín akce bude včas oznámen. První 3 ocenění budou vyzváni k představení svých návrhů.

9.
Právě probíhá

Soutěž ukončena

Samotná soutěž i jednání bez uveřejnění byly ukončeny zasmluvněním zakázky s výhercem soutěže. Nyní se pracuje na dokumentaci.

Odkaz na vyhlášenou soutěž

Přesměruje Vás na portál dodavatele kde je soutěž vyhlášena.

Soutěžní podmínky

Přes odkaz si můžete stáhnout soutěžní podmínky

Soutěžní zadání

Přes odkaz si můžete stáhnout soutěžní zadání

Soutěžní podklady

Přes odkaz si můžete stáhnout soutěžní podklady

Termíny soutěže

Vyhlášení soutěže: 29. 10. 2020

Termín odevzdání soutěže: 15. 3. 2021

Porota

Řádní členové nezávislí

Ing. arch. Barbora Kopečná

Narodila jsem se v Turnově, ale záhy jsme se přestěhovali do Prahy. V Praze jsem navštěvovala základní školu i gymnázium. Poté jsem se přihlásila ke studiu architektury na ČVUT. Na čas jsem odjela studovat do Německa (RWTH Aachen), ale školu jsem dokončila v Praze u paní architektky Šrámkové. Zkušenosti jsem sbírala v ateliéru Zvěřina, v holandském ateliéru Kuiper Compagnons v Rotterdamu a ve švýcarském ateliéru Hohl Architekten AG v Aarau a nejdéle potom v pražských studiích Olgoj Chorchoj a A69. Do samostatné praxe jsem se pustila po narození dcery. Když děti vyrostly, založili jsme s manželem společný ateliér. Po necelých sedmi letech jsem založila svou vlastní kancelář BARAAK arch, kterou mám dodnes. Obnovila jsem spolupráci se švýcarskými kolegy, se kterými se věnujeme modulovému a šetrnému stavění převážně bytových domů Třetím rokem učím na FA ČVUT s Michalem Šrámkem prváky ZAN.

http://www.baraak.cz/

Ing. arch. Martina Buřičová

 

 • partnerka pražského studia caraa.cz s.r.o. založeného v roce 2004,
 • držitelka Grand Prix 2010 – národní ceny za architekturu v kategorii rekonstrukce za Rekonstrukci a dostavbu areálu tiskárny AFBKK v Praze – Vysočanech,
 • projekt „Tribuna fotbalového hřiště“ nominován na Českou cenu za architekturu 2017
 • vedoucí ateliéru ZAN, Ústav navrhování I, FA ČVUT Praha + odborný asistent a zástupce vedoucího ústavu na Ústavu výtvarné tvorby FA ČVUT Praha
caraa.cz

 

 

 

 

 

Ing. arch. Radek Dragoun

Ing. arch. Radek Dragoun (1974) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. V letech 1998-1999 vedl samostatnou praxi a spolupracoval s ateliérem Jiran + Kohout architekti. Poté v letech 1999-2005 spolupráce s Ing. arch. Václavem Ulčem (AVE architekt). Od roku 2003 je členem České komory architektů, má autorizaci A0 s všeobecnou působností; je také školený porotce architektonických soutěží. Od roku 2006 vede samostatnou architektonickou praxi.
Architekt Radek Dragoun žije a pracuje v Plzni na Doubravce.

Ocenění a soutěže

 • Pavilon ČR EXPO Hannover, 1998, odměna (spoluautor V. Ulč)
 • U Zvonu – Plzeň, 2003, 1. místo (spoluautor V. Ulč)
 • Cena Hanuše Zápala za období 1990-2005 (s V. Ulčem)
 • Stavba roku Plzeňského kraje – 2003, 2004, 2011 (cena hejtmana), 2016
 • Europan 8 – 2006 – čestné uznání (spoluautoři J. Chvojka, J. Veselák, M. Spěváček)
 • Grand Prix Architektů 2015 – čestné uznání (s J. Chvojkou)
 • Česká cena z architekturu 2018 – zvláštní cena společnosti Velux (s J. Chvojkou)
Vybrané realizace: www.dragounarchitekt.cz

Architektura je služba, řemeslo, hledání cesty, jak myšlenku a nápad realizovat. Není pouze neutrálním inženýrským nebo uměleckým dílem. Architektura má své emoce a energii, kterými oslovuje uživatele i pozorovatele. Dobrá a smysluplná práce vzniká pouze na základě dialogu a spolupráce mezi investorem a architektem.

Ing. arch. Tomáš Petrášek

 

 • Vystudoval pražskou ČVUT, fakultu architektury.
 • Diplom získal v roce 2006 v ateliéru Jana Bočana.
 • Od roku 2006 do roku 2014 spolupráce s Ing. arch. MgA. Michalem Valertem – ateliér VPA.
 • Od roku 2014 působí ve vlastním studiu DEBYT.
www.debyt.cz

 

 

 

 

 

 

Náhradníci nezávislí

 Ing. arch. Václav Zůna

 

Práce:

V roce 2020 jsme vyhráli s projektem LAritmy v Aši první místo komory ČKAIT

 • V Roce 2020 jsem s projektem Revitalizace Hradu a okolí ve Skalné vyhrál cenu za obnovu venkova Patria Nostra
 • Nejzajímavějšími realizacemi jsou z poslední doby, LAritma v Aši, Dům pro seniory v KV, Pobytové zařízení v Sokolově, Kaple z rozlučkovou místností v Březové
 • Z projektů je Modernizace vzdělávacího zařízení J. Palacha v KV, IZS v Karlových Varech, Bytové domy v Aši, ZUŠ s knihovnou a mateřským centrem v Kynšperku nad Ohří

Vzdělávání:

 • Definuji a přednáším v rámci ČR jak mají fungovat posty městských architektů (spoluautor publikace městský architekt, kodex městského architekta)
 • Definuji a přednáším v rámci ČR jak má samospráva komunikovat s developery
 • V rámci celoživotního vzdělávání přednáším na FEK o architektuře a urbanismu
 • V rámci osvěty přednáším o architektuře na základních a středních školách

Inovace:

 • Pokouším se vyvinout modulový systém výstavby na bázi univerzálních prefabrikovaných buněk, které by reagovaly na danou životní etapu (mám děti potřebuji více prostoru, děti opustí rodinu, stačí mi méně prostoru)
 • Snažím se propojit strategické a územní plánování měst a obcí, tak aby docházelo k udržitelnému rozvoji (jak z pozice člena komisí rozvoje, tak i z pozice člena DMZ – západ)

Řádní členové závislí

Václav Kočí – starosta města

Mgr. Jan Šašek – radní města

Ing. Tomáš Rada – radní města

Náhradníci závislí

Mgr. Lukáš Rada

Historické fotografie

Vybrané fotografie místa

REVITALIZACE AREÁLU SOKOLOVNY V ROKYCANECH

On-line verze:

https://rokycany.cityupgrade.cz

City Upgrade